Day: November 10, 2020

เลิกซะ!! นิสัยที่ไม่ดีเลิกซะ!! นิสัยที่ไม่ดี

You can’t be curious and angry at the same time.—Seth Godin การฝึกให้มีสติจะทำให้เราเกิด ความสงสัย ทำความเข้าใจความรู้สึกในขณะที่เรากำลังจะทำพฤติกรรมที่ไม่ดี การสงสัยจะทำให้เราหยุดทำพฤติกรรมนั้น ทำให้เราทำลายรูปแบบเดิมๆ ได้การฝึกให้มีสติจะทำให้เราเกิด ความสงสัย ทำความเข้าใจความรู้สึกในขณะที่เรากำลังจะทำพฤติกรรมที่ไม่ดี การสงสัยจะทำให้เราหยุดทำพฤติกรรมนั้น ทำให้เราทำลายรูปแบบเดิมๆ ได้ และเราสามารถทำให้เกิดเป็นนิสัยใหม่ได้ นั่นคือ เรารู้ตัวว่ามันกำลังจะเกิด ทำความเข้าใจ ปล่อยวาง เราทำตามนิสัยเดิมๆ เพราะต้องการกลับเข้าไปอยู่ในสถานะปกติของเรา เราต่างก็มีพื้นฐานของความสงบ มีจิตใจละเอียดลึกซึ่ง แต่ความคิดในแง่ลบ ทำให้เราเชื่อและทำตรงกันข้าม หลายคนคิดแง่ลบมากไป มองว่านิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเอง ทำให้มองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี นิสัยที่ไม่ดีที่เราทำมันไม่ได้บ่งบอกถึงตัวเราจริงๆ มันก็แค่เป็นการตอบสนองทางความคิดที่ผิดๆ ที่ผ่านเข้ามาในหัวของเรา  และเราสามารถทำให้เกิดเป็นนิสัยใหม่ได้ นั่นคือ เรารู้ตัวว่ามันกำลังจะเกิด ทำความเข้าใจ ปล่อยวาง และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ